ดาวน์โหลด Ubuntu

Ubuntu 14.10 (Utopic Unicorn) LTS ล่าสุด

CD Image

Desktop CD สำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไป(รวมภาษาไทยแล้ว)

PC (Intel x86) desktop CD ซีพียู 32bit

64-bit PC (AMD64) desktop CD ซีพียู 64bit


Server CD สำหรับเซอร์เวอร์(รวมภาษาไทยแล้ว)

Server (Intel x86) server install CD

64-bit Server (AMD64) server install CD

>>Mirror Thai By : http://ubuntu-releases.sit.kmutt.ac.th/(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

About the Author

admin

View Posts →

4 thoughts on “ดาวน์โหลด Ubuntu

Comments are closed.