TLE ลีนุกส์สายพันธุ์ไทย

Linux TLE  ดิสโทรสายพันธุ์ไทย พัฒนามาจาก Ubuntu , Rad hat , Mandrake , Redmond , Fedora Core

(ดูรายละเอียดสายการพัฒนาได้ที่นี้)

Linux TLE 10RC ใช้รหัสพัฒนาว่า  อ่าวนาง

พัฒนาโดยใช้ ubuntu 10.04 เป็นฐานในการพัฒนา

(แต่ผมว่ามีหนูมิ้น(MINT)มาแจมด้วยนะครับ)

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวโหลดได้ที่นี้
Linux TLE 10 RC