ติดตั้งปริ้นเตอร์ Canon IP2770 บน Ubuntu

วิธีติดตั้ง
ดาวน์โหลด Driver

เสร็จแล้วย้ายไปที่ พื้นโต๊ะ

เปิด terminal พิมพ์ำสั่งตามด้านล่าง(สีเขียว) แล้วทำตามคำถาม โดยจะให้เซตชื่อปริ้นเตอร์ แล้วถามว่าใช้เป็นปริ้นเตอร์หลักไหม ก็ตอบ y ไปครับ

 

Ubuntuthailand-Notebook-PC เดสทอป # tar -zxvf cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-deb.tar.gz
cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-deb/
cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-deb/packages/
cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-deb/packages/cnijfilter-common_3.30-1_i386.deb
cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-deb/packages/cnijfilter-ip2700series_3.30-1_i386.deb
cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-deb/resources/
cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-deb/resources/printer_zh_utf8.lc
cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-deb/resources/printer_ja_utf8.lc
cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-deb/resources/printer_fr_utf8.lc
cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-deb/install.sh
Ubuntuthailand-Notebook-PC เดสทอป # cd cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-deb/
Ubuntuthailand-Notebook-PC cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-de # ./install.sh
==================================================
Canon Inkjet Printer Driver Ver.3.30-1 for Linux
Copyright CANON INC. 2001-2010
All Rights Reserved.
==================================================
Command executed = sudo dpkg -iG ./packages/cnijfilter-common_3.30-1_i386.deb
กำลังเลือกแพกเกจ cnijfilter-common ที่เดิมไม่ได้เลือก
(กำลังอ่านฐานข้อมูล … 130914 แฟ้มและไดเรกทอรีติดตั้งอยู่)
กำลังแตก cnijfilter-common (จาก …/cnijfilter-common_3.30-1_i386.deb) …
กำลังตั้งค่า cnijfilter-common (3.30-1) …
กำลังประมวลผลการสะกิดสำหรับ libc-bin …
ldconfig deferred processing now taking place
Command executed = sudo dpkg -iG ./packages/cnijfilter-ip2700series_3.30-1_i386.deb
กำลังเลือกแพกเกจ cnijfilter-ip2700series ที่เดิมไม่ได้เลือก
(กำลังอ่านฐานข้อมูล … 130930 แฟ้มและไดเรกทอรีติดตั้งอยู่)
กำลังแตก cnijfilter-ip2700series (จาก …/cnijfilter-ip2700series_3.30-1_i386.deb) …
กำลังตั้งค่า cnijfilter-ip2700series (3.30-1) …
กำลังประมวลผลการสะกิดสำหรับ libc-bin …
ldconfig deferred processing now taking place
#=========================================================#
#  Register Printer
#=========================================================#
Next, register the printer to the computer.
Connect the printer, and then turn on the power.
To use the printer on the network, connect the printer to the network.
When the printer is ready, press the Enter key.
>
Searching for printers…
#=========================================================#
#  Select Printer
#=========================================================#
Select the printer.
If the printer you want to use is not listed, select Update [0] to search again.
To cancel the process, enter [Q].
———————————————————–
0) Update
———————————————————–
Target printers detected
1) Canon iP2700 series (/dev/usb/lp0)
———————————————————–
Currently selected:[1] Canon iP2700 series (/dev/usb/lp0)
Enter the value. [1]
#=========================================================#
#  Register Printer
#=========================================================#
Enter the printer name.[IP2700]ip2700
Command executed = sudo /usr/sbin/lpadmin -p ip2700 -m canonip2700.ppd -v cnijusb:/dev/usb/lp0 -E
#=========================================================#
#  Set as Default Printer
#=========================================================#
Do you want to set this printer as the default printer?
Enter [y] for Yes or [n] for No.[y]y
#=========================================================#
Installation has been completed.
Printer Name : ip2700
Select this printer name for printing.
#=========================================================#
Ubuntuthailand-Notebook-PC cnijfilter-ip2700series-3.30-1-i386-de #

 

source:http://dewabayu27.wordpress.com/2010/06/01/install-driver-printer-canon-ip2770-di-ubuntu/

About the Author

admin

View Posts →

2 thoughts on “ติดตั้งปริ้นเตอร์ Canon IP2770 บน Ubuntu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *