คําสั่ง sudo คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง

คำสั่ง sudo เป็นการใช้สิทธิ์ของผู้ใช้แบบ Root(สิทธิสูงสุดของผู้ใช้ ซึ่งถ้าเทียบกับ Windows คือ Administrator นั่นเองครับ)

ใช้ทำอะไรได้บ้าง

1.จัดการกับเครื่องเช่น สั่ง รีสตาร์ต ชัตดาวน์

2.เพิ่มผู้ใช้(User)

ตัวอย่างการใช้ $ sudo adduser thaiuser

3.สั่ง stop,restart Service,Network

$ sudo /etc/init.d/ssh stop
$ sudo /etc/init.d/networking restart

ที่จริงยังมีมากว่านี้นะครับ ลองพิมว่า man sudo ดูนะครับ เพื่อแสดงทั้งหมด

ที่มา:http://www.cyberciti.biz/faq/ubuntu-linux-root-password-default-password/

About the Author

admin

View Posts →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *