การติดตั้งโปรแกรมบน Ubuntu,Linux

การิดตั้งโปรแกรมโดยทั่วไปนั้นจะมีด้วยกัน 3 วิธีคือ การใช้ตัวติดตั้งอัตโนมัติ และการติดตั้งโปรแกรมผ่าน Terminal(Command line ของ Unix) และผ่าน Software Center

การติดตั้งแบบแรกเราจะต้องมีไฟล์ติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดมา จะได้ไฟล์ .tar.gz มา เราต้องแตกไฟล์ออกมา
แบบที่สองคือแบบ(Command Line)
โดยการใช้คำสั่ง
$sudo apt-get install [Package]
เช่น
$sudo apt-get install aMsn

โปรแกรมจะจัดการดาวน์โหลดและติดตั้งเองเช่นกัน

แบบที่ 3 บน Ubuntu จะมีโปรแกรม ubuntu software center ในการช่วยค้นหาและติดตั้งโปรแกรมครับ ซึ่งจะเป็น Graphic Mode(ง่ายสุด)

About the Author

admin

View Posts →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *